KONFERENCJA 2020

50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

z konferencją naukową

Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020

w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

 

 W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni do odwołania Zjazdu ROBiAwP oraz towarzyszącej mu konferencji, planowanych na 16 – 18 września br.
w Bydgoszczy.


Jest nam niezmiernie przykro, że nie spotkamy się w tym roku w Bydgoszczy, by świętować okrągłe rocznice powstania wszystkich trzech bydgoskich ogrodów oraz przedstawić
i przedyskutować dokonania naukowe podczas zaplanowanej konferencji. Jej temat: „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych” pozostaje aktualny i ważny, a zadanie podsumowania wkładu polskich ogrodów botanicznych i arboretów w te badania warte jest zrealizowania. Dlatego wyrażamy nadzieję, że nasze dotychczasowe przygotowania i plany nie pójdą na marne, a Zjazd wraz z konferencją uda nam się zorganizować w przyszłym roku, w dogodniejszej sytuacji.


O wszystkich planach niezwłocznie powiadomimy Państwa w kolejnym komunikacie oraz na stronie konferencji.

 

 

organizatorzy:

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkego w Bydgoszczy

Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu            Badawczego

Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku ”Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy