Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni stanowią fundament naszej społeczności. Ich zaangażowanie jest istotną częścią krajowej sieci ogrodów.  Osoby te reprezentują nie tylko poszczególne jednostki, lecz wnoszą rownież cenne doświadczenie oraz wsparcie dla celów całego Stowarzyszenia: 

 

1.

dr Mirosław Angielczyk

Właściciel Podlaskiego Ogrodu Ziołowego

2.

mgr inż. Piotr Banaszczak

Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

3.

mgr inż. Iwona Bednarek

Kierownik Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek"

4.

mgr Elżbieta Bilińska

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

5.

mgr Zbigniew Butowski

Dyrektor Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego

6.

Klaudiusz Buzalski

Właściciel Ogrodu Dendrologicznego w Orlu

  

7.

dr Joanna Bloch-Orłowska

Opiekun Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo

8.

dr Bartosz Piwowarski

Kierownik Ogrodu Botanicznego Geonatura Kielce

9.

Paulina Jankowska

Opiekun Arboretum Leśnego w Zielonce

10.

dr Paweł Kojs

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

11.

prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji

12.

Elżbieta Skrzymowska

Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej

13.

mgr inż. Jarosław Mikietyński

Kierownik Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Bydgoszczy

14.

dr inż. Tomasz Maliński

Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

15.

dr Dorota Mańkowska

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

16.

dr Magdalena Maślak

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ds. Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

17.

dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. UKW

Pełnomocnik ds. Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

18.

prof. dr hab. Adam Matkowski

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

19.

dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ

z-ca dyrektora Instytutu Botaniki ds. Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

20.

mgr inż. Dorota Norek

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Kaliska - Arboretum Wirty

21.

dr inż. Kinga Nowak

Kierownik Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN

 22.

 

mgr inż. Radosław

Koniarz

 

Opiekun Ogrodu Botanicznego - Arboretum

w Nadleśnictwie 

Marcule

23.

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

Kierownik Górskiego Ogrodu Botanicznego Instytutu Ochrony Przyrody PAN

24.

dr inż. Joanna Śliwińska 

Kierownik Ogrodu Botanicznego w Przelewicach

25.

dr hab. Narcyz Piórecki, prof UR

Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

26.

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Dyrektor

PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

27.

dr Radosław Skrobania

Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

28.

mgr inż. Paulina Rutkowska

Kierownik Leśnego Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy

29.

mgr Jarosław Sęktas

Kierownik Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców

30.

dr Przemysław Szwajkowski

Dyrektor Palmiarni Poznańskiej

31.

dr Grażyna Szymczak

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

32.

prof. dr hab. Marcin Zych

Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

33.

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska prof. UAM

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

34.

dr Agnieszka Zawisza-Raszka

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

35.

....

Opiekun Arboretum przy Nadleśnictwie Karnieszewice

 

36.

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

 

   

 

 

 

 

 

Arboretum Wojsławice

w Niemczy - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

37.

dr Tomasz Janecki

Opiekun Ogrodu Botanicznego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach

38.

mgr inż. Paweł Kaźmierski

Właściciel Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy

39.

mgr inż. Arkadiusz Paleń

Nadleśniczy  Nadleśnictwa Gryfino - Ogród Dendrologiczny w Glinnej

40. mgr inż. Bartłomiej Kosiarski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski - 

Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski 

 
 41. Marlena Siwiec

Opiekun Ogrodu Botanicznego "Egzotarium Ogród Botaniczny" w Sosnowcu

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY