Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni stanowią fundament naszej społeczności. Ich zaangażowanie jest istotną częścią krajowej sieci ogrodów.  Osoby te reprezentują nie tylko poszczególne jednostki, lecz wnoszą rownież cenne doświadczenie oraz wsparcie dla celów całego Stowarzyszenia: 

 

1.

dr Mirosław Angielczyk

Właściciel Podlaskiego Ogrodu Ziołowego

2.

mgr inż. Piotr Banaszczak

Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

3.

mgr inż. Iwona Bednarek

Kierownik Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek"

4.

mgr Elżbieta Bilińska

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

5.

mgr Zbigniew Butowski

Dyrektor Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego

6.

Klaudiusz Buzalski

Właściciel Ogrodu Dendrologicznego w Orlu

  

7.

dr Joanna Bloch-Orłowska

Opiekun Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo

8.

mgr inż. Katarzyna Socha

Kierownik Ogrodu Botanicznego Geonatura Kielce

9.

Paulina Jankowska

Opiekun Arboretum Leśnego w Zielonce

10.

dr Paweł Kojs

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

11.

Elżbieta Skrzymowska

Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej

12.

mgr inż. Jarosław Mikietyński

Kierownik Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Bydgoszczy

13.

dr inż. Tomasz Maliński

Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

14.

dr Dorota Mańkowska

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

15.

dr Magdalena Maślak

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ds. Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

16.

dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. UKW

Pełnomocnik ds. Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

17.

prof. dr hab. Adam Matkowski

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

18.

dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ

z-ca dyrektora Instytutu Botaniki ds. Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

19.

mgr inż. Andrzej Przewłocki

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Kaliska - Arboretum Wirty

20.

dr inż. Kinga Nowak

Kierownik Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN

 21.

 

mgr inż. Radosław

Koniarz

 

Opiekun Ogrodu Botanicznego - Arboretum

w Nadleśnictwie 

Marcule

22.

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

Kierownik Górskiego Ogrodu Botanicznego Instytutu Ochrony Przyrody PAN

23.

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz 

Dyrektor Ogrodów Przelewice –zachodniopomorskiego centrum kultury obszarów wiejskich i edukacji ekologicznej

 

(Ogród Botaniczny w Przelewicach) 

24.

dr hab. Narcyz Piórecki, prof UR

Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

25.

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Dyrektor

PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

26.

dr Piotr Reda

Kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

27.

mgr inż. Paulina Rutkowska

Kierownik Leśnego Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy

28.

mgr Jarosław Sęktas

Kierownik Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców

29.

dr Przemysław Szwajkowski

Dyrektor Palmiarni Poznańskiej

30.

dr Grażyna Szymczak

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

31.

prof. dr hab. Marcin Zych

Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

32.

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska prof. UAM

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33.

dr Agnieszka Zawisza-Raszka

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

34.

mgr Małgorzata Rokicka 

Opiekun Arboretum przy Nadleśnictwie Karnieszewice

 

35.

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

 

   

 

 

 

 

 

Arboretum Wojsławice

w Niemczy - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

36.

dr Tomasz Janecki

Ogród Botaniczny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach

37.

mgr inż. Paweł Kaźmierski

Właściciel Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy

38.

mgr inż. Arkadiusz Paleń

Nadleśniczy  Nadleśnictwa Gryfino - Ogród Dendrologiczny w Glinnej

39. Waldemar Kuśmierczyk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski - 

Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski 

 
 40. Marlena Siwiec

Opiekun Ogrodu Botanicznego "Egzotarium Ogród Botaniczny" w Sosnowcu

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY