WSTĘPNY PROGRAM ZJAZDU

2021-06-07 - WSTĘPNY PROGRAM ZJAZDU (czerwiec 2021)

Poniżej zamieszczamy zaplanowany wstępnie program Zjazdu:

 

1 dzień:

od godz. 9:00 – rejestracja Uczestników; miejsce – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

  9:00 – 10:30 – spotkanie członków ROBiAwP

11:00 – 12:30 – uroczysta Sesja Inauguracyjna Konferencji

12:30 – 13:30 – przerwa (lekki lunch)

13:30 – 15:00 – Sesja wprowadzająca do tematyki Zjazdu

15:00 – 16:30 – obiad

16:30 – 18:00 – I sesja konferencji: Biologia zagrożonych gatunków roślin i ich ochrona w warunkach naturalnych in situ; prowadzenie i referat wprowadzający: Prof. dr hab. Adam Boratyński

od 18:00 – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UKW oraz kolacja na świeżym powietrzu i koncert w Ogrodzie

 

2 dzień:

 9:00 – 10:30 – II sesja konferencji:  Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin w kolekcjach roślinnych ogrodów botanicznych oraz w bankach: nasion, zarodników, tkanek, in vitro i DNA; prowadzenie i referat wprowadzający: Dr inż. Anna Rucińska

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:30 – III sesja konferencji:  Zasoby genowe roślin użytkowych w kolekcjach ogrodów botanicznych i w bankach genów; prowadzenie i referat wprowadzający: Dr Wiesław Podyma

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

13:00 – 14:00 – sesja posterowa

14:00 – 15:30 – przejazd do Myślęcinka i obiad

15:30 – 17:00 – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku

17:00 – 18:00 – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

- powrót do centrum

20:00 – 23:00 – uroczysta kolacja w lokalu na Starym Mieście w Bydgoszczy

 

3 dzień:

9:00 – 11:00 – IV sesja konferencji: Edukacja i popularyzacja wiedzy na temat zagrożenia i znaczenia różnorodności roślin w dobie globalnych zmian klimatycznych; prowadzenie i referat wprowadzający - Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

11:00 – 11:30 – przejazd do Vitroflory w Trzęsaczu (firma ogrodnicza), przerwa kawowa i zwiedzanie firmy

- ok. 14:00 – podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji, obiad

- powrót do Bydgoszczy

strona:
1