KOMITET ORGANIZACYJNY

2020-03-23 - KOMITET ORGANIZACYJNY

Organizacją Zjazu i konferencji zajmują się:

 

ze strony UKW:

dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni – Przewodnicząca

dr Amelia Lewandowska

mgr Monika Wójcik-Musiał – sekretariat Zjazdu

 

ze strony LPKiW:

mgr inż. Iwona Bednarek

Natalia Drozdowska

mgr Małgorzata Szymczak – sekretariat Zjazdu

 

ze strony IHAR:

dr inż. Włodzimierz Majtkowski

dr Bartosz Tomaszewski

 

ze strony ROBiAwP:

mgr Damian Matynia

strona:
1