KOMITET HONOROWY

2020-03-23 - KOMITET HONOROWY

Honorowy patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału nauk Biologicznych UKW,

Prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

 

Rolę CzłonkówKomitetu Honorowego przyjęli: 

 

Prof. dr prof. prof. Henryk Jan Bujak, Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) w Radzikowie

 

Dr Maria Dombrowicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

Marcin P. Heymann, Prezes Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku sp. o.o. w Bydgoszczy

 

Dr Paweł Kojs, Wiceprezes Zarządu ROBiAwP,  Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Tomasz Michalik Prezes Zarządu „Vitroflora Grupa Producentów” sp.z o.o.

 

Dr Wiesław Podyma, Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie

 

Dr Grażyna Szymczak, Prezes Zarządu ROBiAwP, Dyrektor Ogrodu Botanicznego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Prof. dr prof. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetuu Kazimierza Wielkiego 

strona:
1