KOMITET NAUKOWY

2020-03-23 - KOMITET NAUKOWY

Skład komitetu naukowego: 

 

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski, Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – Przewodniczący

 

Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Ogród Botanicznyo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

strona:
1