WAŻNE DATY I FORMY WYSTĄPIEŃ

WAŻNE DATY:

 

– do 25 kwietnia 2021 r. – zgłaszanie udziału na podstawie załączonego Formularza

– do 25 kwietnia 2021 r. – nadsyłanie streszczeń (zgodnie z załączonymi Wymogami)

i wniesienie opłaty konferencyjnej

- do 31 maja 2021 r. - nadsyłanie prezentacji

 

 

FORMY WYSTĄPIEŃ:

 

W czasie Konferencji przewidujemy prezentację referatów w formie ustnej z możliwością wyświetlania prezentacji multimedialnej (15 minut na wystąpienie) i krótkich doniesień (zamiast tradycyjnych posterów) w formie prezentacji Powerpoint. 

 

Krótkie prezentacje multimedialne (zamiast Sesji Posterowej), ze względu na ograniczony czas trwania Konferencji w formie on-line, zostaną opublikowane na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakładce Konferencje.

Prosimy o nadsyłanie do dnia 31 maja 2021 prezentacji (maksymalnie 10 slajdów) wykonanych w PowerPoint i zapisanych w formacie pdf. na adres: ogrodb@ukw.edu.pl